Hälsoprobilbedömning (HPB)

Skapa insikt och motivera till förändringar för ett friskare liv

Livsstilen är avgörande för människors hälsa. Hälsoprofilbedömning är Sveriges ledande tjänst för strategiskt hälsoarbete på arbetsplatsen. Målet är att motivera medarbetare till livsstilsförändring och kunna se förändringar på gruppnivå. Metoden är tvärvetenskapligt förankrad i medicin, fysiologi och beteendevetenskap. 


Styr hälsoinvesteringar
Få en detaljerad bild av medarbetarnas hälsa för investeringar till dem som behöver det mest.

Minska antalet sjukdagar
Följ upp medarbetare i riskzoner för att öka motivationen till att förbättra sin livsstil.

Få friskare medarbetare
Kartlägg arbetsplatsens mående och se hälsoresultat över tid med upprepade Hälsoprofiler.

Läs mer om hur en HPB går till här

och välkommen att kontakta mig för att diskutera vidare vad jag kan göra för just Ert företag.